Kancelaria Radcy Prawnego Diana Klonek-Sydor oferuje profesjonalną i rzetelną pomoc prawną popartą kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Kancelaria świadczy usługi prawne także w języku angielskim i włoskim.

Krąg zainteresowań zawodowych Radcy Prawnego Diany Klonek-Sydor koncentruje się wokół prawa kanonicznego czego szczególnym wyrazem jest świadczenie pomocy prawnej w sprawach o tzw. rozwód kościelny oraz w sprawach o dyspensę od małżeństwa zawartego lecz niedopełnionego.

Diana Klonek-Sydor ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2007-2011 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie i w sierpniu 2011 r, została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Szczecinie za numerem Sz-1075. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2005 r. kiedy to zaczęła pracę w Kancelarii Radcy Prawnego. W tym czasie zajmowała się obsługą prawna przedsiębiorców, podmiotów publicznych, a także klientów indywidualnych. Ponadto podczas dotychczasowej pracy zawodowej świadczyła pomoc prawna dla kilku spółdzielni mieszkaniowych w zakresie windykacji należności co pozwala, w chwili obecnej, na udzielanie szybkiej, fachowej i skutecznej pomocy prawnej klientom Kancelarii w zakresie egzekucji należności.

Kancelaria Radcy Prawnego Diana Klonek-Sydor specjalizuje się w obsłudze prawnej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, czyli tzw. sprawach o rozwód kościelny.

W zakresie obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, a w szczególności pomoc w umów, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów prawnych. W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe przed sadami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.

W ramach świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie pracy, prawie cywilnym oraz w prawie kanonicznym.